VT Markets APP

  Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

  Get

  Tuần này: Tiêu điểm lạm phát

  January 8, 2024

  Sau khởi đầu đầy biến động cho đến năm 2024, tuần sắp tới có nguy cơ biến động cao. Các động lực chính bao gồm việc công bố dữ liệu lạm phát, lấy số liệu CPI từ Úc, Mỹ và cùng với dữ liệu PPI. Việc phát hành GDP của  Anh cũng có ý nghĩa đáng kể, góp phần tạo ra những tác động tiềm tàng đến thị trường. Các nhà giao dịch nên tập trung theo dõi dữ liệu CPI của tuần này, thừa nhận vai trò của nó là yếu tố ảnh hưởng thị trường chính để có một tuần giao dịch thành công.

  Chỉ số giá tiêu dùng Úc (10 tháng 1 năm 2024)

  Đăng ký mức tăng 4,9% vào tháng 10 năm 2023 (giảm nhẹ so với mức 5,6 của tháng 9), CPI của Úc dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm xuống 4,4% vào tháng 11 năm 2023. Hãy theo dõi công bố vào ngày 10 tháng 1 năm 2024.

  Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ (11 tháng 1 năm 2024)

  Vào tháng 11 năm 2023, giá tiêu dùng của Mỹ tăng 0,1% so với tháng trước, với mức tăng dự kiến ​​là 0,2% trong dữ liệu tháng 12 năm 2023. Hãy chú ý đến bản phát hành vào ngày 11 tháng 1 năm 2024.

  Tổng sản phẩm quốc nội của Anh (12 tháng 1 năm 2024)

  Sau khi giảm 0,3% vào tháng 10 năm 2023, GDP của Anh được dự đoán sẽ tăng trưởng 0,2% vào tháng 11 năm 2023. Dữ liệu dự kiến ​​được công bố vào ngày 12 tháng 1 năm 2024, sau hai tháng tăng trưởng liên tiếp.

  Chỉ số giá sản xuất của Mỹ (12 tháng 1 năm 2024)

  Giá sản xuất của Mỹ không thay đổi trong tháng 11 năm 2023 sau khi giảm 0,4% trong giai đoạn trước. Dự đoán về dữ liệu tháng 12 năm 2023, dự kiến ​​phát hành vào ngày 12 tháng 1 năm 2024, cho thấy mức tăng 0,1%.