VT Markets APP

  Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

  Get

  Tuần tới: Dữ liệu lạm phát toàn cầu đang được chú ý

  April 15, 2024

  Khi tuần thứ ba của tháng 4 năm 2024 đến gần, thị trường tài chính và các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu đang chuẩn bị cho một loạt báo cáo kinh tế quan trọng. Những bản phát hành này dự kiến ​​sẽ cung cấp những hiểu biết có giá trị về tình trạng lạm phát, việc làm và hoạt động bán lẻ trên khắp các nền kinh tế lớn. Mỗi ngày mang đến một bộ dữ liệu mới có thể ảnh hưởng đến các chính sách kinh tế và chiến lược đầu tư toàn cầu. Dưới đây là bảng phân tích chi tiết về các báo cáo chính cần xem mỗi ngày:

  Tỷ lệ lạm phát của Canada

  Trọng tâm vào thứ Hai sẽ là Canada, nơi tỷ lệ lạm phát hàng năm vào tháng 2 năm 2024 đã giảm xuống 2,8% từ mức 2,9% trong tháng 1, đánh dấu tỷ lệ thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2023. Các nhà phân tích dự đoán mức giảm tiếp theo xuống 2,7% trong tháng 3, với những số liệu này sẽ được phát hành vào ngày 16 tháng 4. Dữ liệu này có thể ảnh hưởng đến các quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai của Ngân hàng Canada khi nó điều hướng sự ổn định kinh tế.

  Tỷ lệ lạm phát ở Anh

  Sự chú ý chuyển sang Anh vào thứ Ba, nơi tỷ lệ lạm phát giảm xuống 3,4% so với cùng kỳ vào tháng 2 năm 2024, giảm từ mức 4% trong những tháng trước. Với việc các nhà phân tích dự báo sẽ giảm thêm xuống 3,1% trong tháng 3, việc công bố sắp tới sẽ rất quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách và có thể ảnh hưởng đến chiến lược tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh.

  Thay đổi việc làm ở Úc

  Giữa tuần sẽ mang đến những hiểu biết sâu sắc từ dưới lên khi Úc báo cáo dữ liệu việc làm của mình. Tháng 2 chứng kiến ​​số việc làm tăng mạnh thêm 116,5 nghìn. Tuy nhiên, các dự đoán cho tháng 3 thận trọng hơn, với mức tăng dự kiến ​​chỉ là 7,2 nghìn. Dữ liệu này, rất quan trọng để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế Úc, sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 4 và có thể sẽ ảnh hưởng đến các quyết định trong tương lai của Ngân hàng Dự trữ Úc.

  Doanh số bán lẻ của Anh

  Tuần tiếp tục với nhiều dữ liệu hơn từ Anh, đặc biệt là số liệu bán lẻ vào thứ Năm. Sau tháng 2 ổn định với doanh số bán lẻ không thay đổi sau khi tăng 3,6% trong tháng 1, các nhà phân tích dự đoán mức tăng khiêm tốn 0,3% trong tháng 3. Chỉ số này sẽ cung cấp thêm manh mối về niềm tin và chi tiêu của người tiêu dùng, những yếu tố cần thiết để đánh giá sự phục hồi kinh tế.

  Mỗi chỉ số này không chỉ phản ánh các điều kiện kinh tế ở các quốc gia tương ứng mà còn đóng góp vào bối cảnh kinh tế toàn cầu rộng hơn. Khi các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và nhà phân tích chờ đợi những cập nhật này, những tác động đối với thị trường tài chính toàn cầu và các chính sách kinh tế trong tương lai sẽ rất đáng kể. Dữ liệu được công bố trong tuần sẽ cung cấp những manh mối quan trọng về hướng phục hồi và tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào năm 2024.