VT Markets APP

  Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

  Get

  PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG HÀNG NGÀY

  Giữ vững vị thế trong giao dịch của bạn với các phân tích tin tức thị trường mới nhất.

  7 February 2024
  Stock Market Gains Amid Mixed Fed Rate Cut Expectations and Strong Earnings Reports

  On Tuesday, the stock market witnessed modest gains, driven by positive corporate earnings and the investors’ assessment of future Federal Reserve rate cuts. The S&P 500, Nasdaq Composite, and Dow Jones Industrial Average all saw increases, with standout performances from …

  7 February 2024
  Stock Market Gains Amid Mixed Fed Rate Cut Expectations and Strong Earnings Reports

  On Tuesday, the stock market witnessed modest gains, driven by positive corporate earnings and the investors’ assessment of future Federal Reserve rate cuts. The S&P 500, Nasdaq Composite, and Dow Jones Industrial Average all saw increases, with standout performances from …

  5 February 2024
  Tuần này: Động thái tiếp theo của RBA đang được chú ý

  Trong bối cảnh năng động của nền kinh tế toàn cầu, các nhà đầu tư và nhà phân tích vẫn thận trọng, tập trung vào các sự kiện then chốt để giải mã quỹ đạo và sự thịnh vượng của …

  5 February 2024
  Week Ahead: RBA’s next move is in the spotlight

  In the dynamic landscape of the global economy, investors and analysts remain vigilant, focusing on pivotal events to decipher the trajectory and well-being of diverse economies. Let’s delve into the significant economic indicators and upcoming decisions slated for February 2024. …

  Bắt đầu giao dịch với VT Markets ngay hôm nay

  • 1

   Đăng ký

   Đăng ký tài khoản giao dịch VT Markets của bạn.
  • 2

   Nạp tiền

   Nạp tiền vào tài khoản của bạn thông qua phương thức thanh toán ưa thích của bạn.
  • 3

   Giao dịch

   Bắt đầu giao dịch trên PC, di động hoặc web.
  Giao dịch ngay bây giờ