Tuần này: CPI tháng Tư dự kiến không đạt mục tiêu

May 13, 2024

Khi chúng ta đến gần hơn với ngày công bố CPI vào ngày 15 tháng 5 năm 2024, các nhà đầu tư trên thị trường đang nhận thức được khả năng dữ liệu này ảnh hưởng đến các chính sách lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang. Điều này đặc biệt quan trọng vì đánh dấu một trong những cập nhật kinh tế chính trước khi FOMC họp vào ngày 12 tháng 6.

Thời gian phát hành CPI vào tháng 5 năm 2024 Dự kiến vào lúc 8:30 sáng ET ngày 15 tháng 5, cập nhật này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành chiến lược lãi suất của Fed. Với dự báo lạm phát cho thấy mức tăng hàng tháng 0.4% đối với chỉ số chính và tăng 0.3% đối với lạm phát cơ bản, dữ liệu này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình kinh tế.

Với các dự báo hàng tháng cho thấy sự tăng trưởng ổn định và ước tính lạm phát hàng năm từ 3.3% đến 3.4%, rõ ràng là lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% ưa thích của Fed. Xu hướng tăng này có thể khiến Fed phải thận trọng trước bất kỳ động thái giảm lãi suất ngay lập tức.

Ảnh hưởng của chi phí nhà ở đến CPI Chi phí nhà ở, có ảnh hưởng đáng kể đến tổng CPI, tiếp tục đà tăng. Phân khúc thị trường này cho thấy ít dấu hiệu đồng thuận nhanh chóng với các mục tiêu của Fed, cho thấy áp lực lạm phát dai dẳng trong các chi phí sinh hoạt chính.

Điều gì được kỳ vọng: Kết quả báo cáo CPI có thể làm mạnh hoặc yếu USD. Một tỷ lệ lạm phát cao hơn dự kiến có thể dẫn đến việc hoãn các đợt cắt giảm lãi suất đã dự tính, có thể làm tăng USD khi các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn từ tài sản Mỹ. Ngược lại, một con số lạm phát thấp hơn có thể làm yếu USD, vì có thể thúc đẩy thời gian cho các đợt cắt giảm lãi suất.

Các cặp tiền tệ như EUR/USD, USD/JPY và GBP/USD có khả năng sẽ chứng kiến sự biến động đáng kể. Một USD mạnh sau khi CPI được công bố có thể làm giảm EUR/USD, trong khi USD/JPY có thể tăng.

Với mức lạm phát cao nhưng có thể ổn định, cùng với sự nhấn mạnh mới của Fed về các chỉ số việc làm, điều khôn ngoan là các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho nhiều kết quả khác nhau. Theo dõi cả số liệu lạm phát và dữ liệu việc làm sẽ rất quan trọng để dự đo