VT Markets APP

  Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

  Get

  NOTIFICATIONS

  Thông báo nâng cấp máy chủ

  July 14, 2023

  Kính gửi quý khách hàng,

  Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này.

  Thời gian bảo trì : Ngày 15 tháng 7 năm 2023 (Thứ Bảy) 02:00 – 08:30 (GMT+3)

  Xin lưu ý rằng các khía cạnh sau đây có thể bị ảnh hưởng trong quá trình bảo trì:

  1. Tính năng báo giá trên Cổng thông tin khách hàng sẽ tạm thời không khả dụng. Bạn sẽ không thể mở các vị trí mới hoặc đóng các vị trí hiện có.

  2. Có thể có chênh lệch giữa giá gốc và giá sau khi bảo trì. Khoảng cách giữa các Lệnh chờ, Cắt lỗ và Chốt lãi sẽ được lấp đầy theo giá thị trường sau khi quá trình bảo trì hoàn tất.

  3. Vui lòng tham khảo MT4/MT5 để biết thông tin cập nhật mới nhất về thời gian hoàn thành và mở cửa thị trường. Các dịch vụ của chúng tôi sẽ trực tuyến trở lại sau khi quá trình bảo trì hoàn tất.

  Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và hiểu biết về sáng kiến ​​quan trọng này.

  Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].