VT Markets APP

Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

Get

NOTIFICATIONS

Thông báo về việc cập nhật liên quan đến Chương trình bonus

August 3, 2023

Kính gửi khách hàng,

Bắt đầu từ ngày 03/08/2023, Chương trình bonus sẽ có sự thay đổi. Cụ thể, khi bạn thực hiện rút tiền tại tài khoản giao dịch của mình, tất cả tín dụng giao dịch (bonus) hiện có sẽ bị khấu trừ toàn bộ khỏi tài khoản của bạn bất kể số tiền rút là bao nhiêu. Nếu bạn nạp lại thì sẽ nhận được tín dụng (bonus) mới.

Vui lòng lưu ý.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với support_vn@vtmarkets.com.