VT Markets APP

  Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

  Get

  NOTIFICATIONS

  Thông báo Đáo hạn Hợp đồng Tương lai Tháng 10

  September 28, 2023

  Khách hàng thân mến,

  Các hợp đồng mới sẽ tự động được chuyển nhượng như sau:

  Xin lưu ý:

  • Việc chuyển đổi này là tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở.

  • Các vị thế mở vào ngày đáo hạn sẽ được điều chỉnh thông qua phí chuyển đổi hoặc tín dụng để phản ánh chênh lệch giá giữa hợp đồng sắp hết hạn và hợp đồng mới.

  • Để tránh chuyển nhượng CFD, khách hàng có thể chọn đóng bất kỳ vị thế CFD nào đang mở trước ngày hết hạn.

  • Hãy đảm bảo rằng tất cả các cài đặt chốt lời và cắt lỗ đều được điều chỉnh trước khi quá trình chuyển đổi diễn ra.

  • Tất cả việc chuyển tiền nội bộ cho các tài khoản khác sẽ bị cấm trong 30 phút đầu tiên và cuối cùng của giờ giao dịch vào ngày chuyển tiền

  Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].