NOTIFICATIONS

Sửa đổi đối với Cổ phiếu CFD Mỹ

October 5, 2023

Kính gửi khách hàng,

Để cung cấp môi trường giao dịch thuận lợi cho khách hàng, VT Markets sẽ sửa đổi cài đặt giao dịch của Cổ phiếu Mỹ vào ngày 16 tháng 10 năm 2023:

Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo phần mềm MT4/MT5 để biết dữ liệu cụ thể.

Vui lòng lưu ý:

1. Tất cả các thông số kỹ thuật cho cổ phiếu Mỹ vẫn giữ nguyên ngoại trừ đòn bẩy.

2. Yêu cầu ký quỹ của giao dịch có thể bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh này, vui lòng đảm bảo số tiền trong tài khoản của bạn đủ để giữ vị thế trước khi điều chỉnh này.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].