NOTIFICATIONS

Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

October 23, 2023

Kính gửi khách hàng,

Bắt đầu từ ngày 29 tháng 10 năm 2023, giờ giao dịch của một số sản phẩm MT4/MT5 sẽ thay đổi do sự thay đổi Quy ước  giờ mùa hè sắp tới ở EU/Vương quốc Anh.

Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để nêu rõ các công cụ bị ảnh hưởng:

Thông tin trên được cung cấp chỉ mang tính tham khảo, vui lòng tham khảo phần mềm MT4/MT5 để biết dữ liệu cụ thể.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].