VT Markets APP

Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

Get

NOTIFICATIONS

Thông báo nâng cấp máy chủ

April 18, 2024

Kính gửi quý khách hàng,

Là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này.

Maintenance Hours (MT5):
20th April 2024(Saturday): All day
21st April 2024(Sunday): 03:00 – 23:59 (GMT+3)
Maintenance Hours (MT4):
20th April 2024(Saturday): 02:00 – 16:00 GMT+3
21st April 2024(Sunday): 03:00 – 23:59 (GMT+3)

Xin lưu ý rằng các khía cạnh sau đây có thể bị ảnh hưởng trong quá trình bảo trì:

1. Việc báo giá và quản lý giao dịch sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa trong quá trình bảo trì. Bạn sẽ không thể mở các vị thế mới, đóng các vị thế đang mở hoặc thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào đối với giao dịch.

2. Có thể có sự chênh lệch giữa giá gốc và giá sau khi bảo trì. Khoảng trống giữa các Lệnh chờ, Cắt lỗ và Chốt lời sẽ được lấp đầy theo giá thị trường sau khi quá trình bảo trì hoàn tất. Chúng tôi khuyên bạn nên quản lý tài khoản đúng cách.

Vui lòng tham khảo phần mềm MT4/MT5 để biết thời gian hoàn thành bảo trì và mở cửa tiếp thị cụ thể.

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và hiểu biết về sáng kiến quan trọng này.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].