VT Markets APP

  Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

  Get

  NOTIFICATIONS

  Chia sẻ thông báo sát nhập Cổ phiếu (AMWL)

  July 8, 2024

  Kính gửi khách hàng,

  Sản phẩm cổ phiếu AMWL sắp tiến hành sáp nhập cổ phiếu sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 10/7/2024. Bắt đầu từ khi thị trường mở cửa vào ngày 11/7/2024, AMWL dự kiến sẽ cung cấp cho nhà đầu tư giao dịch theo hợp đồng chia đôi.

  Sau khi sáp nhập cổ phiếu, vui lòng lưu ý những điều sau:

  1. Khối lượng giao dịch của các vị thế mở AMWL sẽ bằng 1/20 kích thước lô ban đầu. Khối lượng giao dịch của lệnh có dưới 2 lô sẽ tự động đóng ở mức giá EOD vào ngày 10/7; khối lượng giao dịch với hơn 2 lô có thể tiếp tục được duy trì.

  2. “Giá mở cửa” và “giá đặt chốt lãi/dừng lỗ” của các vị thế AMWL sẽ gấp 20 lần giá ban đầu.

  3. Giá của AMWL khi mở cửa thị trường vào ngày 11/7 dự kiến sẽ gấp khoảng 20 lần giá đóng cửa.

  4. Sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 10 tháng 7, tất cả các lệnh chờ AMWL trong tài khoản thực sẽ bị hủy.

  5. Sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 10 tháng 7, tất cả các lệnh AMWL trong tài khoản demo sẽ bị hủy, bao gồm cả các vị thế mở và các lệnh chờ.

  Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo; vui lòng tham khảo phần mềm MT4/MT5 để biết dữ liệu cụ thể.

  Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].