VT Markets APP

  Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

  Get

  NOTIFICATIONS

  Chia sẻ thông báo chia tách (AVGO)

  July 8, 2024

  Kính gửi khách hàng,

  Sản phẩm cổ phiếu AVGO sắp tiến hành chia tách cổ phiếu sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 12/7/2024. Bắt đầu từ khi thị trường mở cửa vào ngày 15/7/2024, AVGO dự kiến ​​sẽ cung cấp cho nhà đầu tư giao dịch theo hợp đồng chia nhỏ.

  Sau khi chia cổ phần, vui lòng lưu ý những điều sau:

  1. Khối lượng giao dịch của các vị thế mở AVGO sẽ gấp 10 lần số lô ban đầu.

  2. “Giá mở cửa” và “giá đặt chốt lãi/dừng lỗ” của các vị thế AVGO sẽ bằng 1/10 so với giá ban đầu.

  3. Giá AVGO tại thời điểm mở bán ngày 15/7 dự kiến ​​bằng khoảng 1/10 giá đóng cửa.

  4. Sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 12 tháng 7, tất cả các đơn đặt hàng AVGO đang chờ xử lý trong tài khoản trực tiếp sẽ bị hủy.

  5. Sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 12 tháng 7, tất cả các lệnh AVGO trong tài khoản demo sẽ bị hủy, bao gồm cả các vị thế mở và các lệnh chờ.

  Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo; vui lòng tham khảo phần mềm MT4/MT5 để biết dữ liệu cụ thể.

  Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].