VT Markets APP

  Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

  Get

  NOTIFICATIONS

  Sửa đổi đòn bẩy cho tất cả cổ phiếu

  July 9, 2024

  Kính gửi khách hàng,

  Để cung cấp môi trường giao dịch thuận lợi cho khách hàng, VT Markets sẽ sửa đổi cài đặt giao dịch của tất cả cổ phiếu CFD vào ngày 15 tháng 7 năm 2024:

  1. Đòn bẩy của tất cả các sản phẩm Cổ phiếu Mỹ sẽ được điều chỉnh thành 20:1.

  2. Tất cả các sản phẩm Cổ phiếu trên MT5: Các vị thế mới được mở trong vòng 30 phút trước khi thị trường đóng cửa và sau khi thị trường mở cửa sẽ bắt đầu với đòn bẩy 5:1. Sau khoảng thời gian được đề cập, đòn bẩy sẽ trở lại mức đòn bẩy ban đầu và sẽ không được điều chỉnh về mức 5:1.

  MT4 sẽ không bị ảnh hưởng.

  Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo; vui lòng tham khảo phần mềm MT4 và MT5 để biết dữ liệu cụ thể.

  Lời nhắc thân thiện:

  1. Tất cả thông số kỹ thuật cho CFD cổ phiếu vẫn giữ nguyên ngoại trừ đòn bẩy trong khoảng thời gian được đề cập.

  2. Yêu cầu ký quỹ của giao dịch có thể bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh này. Vui lòng đảm bảo số tiền trong tài khoản của bạn đủ để giữ vị thế trước khi điều chỉnh này.

  Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].