VT Markets APP

  Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

  Get

  NOTIFICATIONS

  Thông báo Đáo hạn Hợp đồng Tương lai Tháng 7

  July 10, 2024

  Kính gửi khách hàng,

  Các hợp đồng mới sẽ tự động được gia hạn như sau:

  Xin lưu ý:

  • Việc chuyển khoản sẽ được thực hiện tự động và mọi vị thế mở hiện có sẽ vẫn mở.

  • Các vị thế mở vào ngày hết hạn sẽ được điều chỉnh thông qua phí tái đầu tư hoặc tín dụng để phản ánh chênh lệch giá giữa hợp đồng hết hạn và hợp đồng mới.

  • Để tránh chuyển đổi CFD, khách hàng có thể chọn đóng mọi vị thế CFD đang mở trước ngày hết hạn.

  • Vui lòng đảm bảo rằng tất cả các cài đặt chốt lãi và dừng lỗ đều được điều chỉnh trước khi quá trình tái đầu tư diễn ra.

  • Tất cả các giao dịch chuyển tiền nội bộ đối với các tài khoản có cùng tên sẽ bị cấm trong 30 phút đầu tiên và cuối cùng của giờ giao dịch vào ngày chuyển hạn.

  Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].