VT Markets APP

Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

Get

THÔNG BÁO GIAO DỊCH

 • Thông báo quan trọng
 • Cập nhật cổ tức
27 October 2023
Notification of Server Upgrade

Dear Client, As part of our commitment to provide the most reliable service to our clients, there will be server maintenance this weekend. Maintenance Hours : 28th of October 2023 (Saturday) 02:00 – 07:00 (GMT+3) Please note that the following …

26 October 2023
Hết thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày ở Mỹ

Kính gửi khách hàng, Do Quy ước giờ mùa hè của Mỹ kết thúc vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, giờ giao dịch đối với một số sản phẩm nhất định trên MT4/MT5 sẽ thay đổi. Cùng ngày, giờ …

26 October 2023
End of Daylight Saving Time in the US

Dear Client, Due to the end of U.S. Daylight Saving Time on November 6, 2023, the trading hours for certain products on MT4/MT5 will change. On the same day, the server time will also change from GMT+3 to GMT+2. Please …

25 October 2023
Ra mắt sản phẩm mới

Kính gửi khách hàng, Để cung cấp cho khách hàng các tùy chọn giao dịch đa dạng hơn, VT Markets sẽ ra mắt 10 Cổ phiếu mới của Mỹ vào ngày 06 tháng 11 năm 2023. Giờ đây các khách …

25 October 2023
New Products Launch

Dear Client, To provide you with more diverse trading options, VT Markets will launch 10 new US Shares on 06th Nov 2023. You can now trade the world’s popular products on MetaTrader 4 with the following specifications: The above data …

Bắt đầu giao dịch với VT Markets ngay hôm nay

 • 1

  Đăng ký

  Đăng ký tài khoản giao dịch VT Markets của bạn.
 • 2

  Nạp tiền

  Nạp tiền vào tài khoản của bạn thông qua phương thức thanh toán ưa thích của bạn.
 • 3

  Giao dịch

  Bắt đầu giao dịch trên PC, di động hoặc web.
Giao dịch ngay bây giờ