VT Markets APP

  Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

  Get

  NOTIFICATIONS

  Thông báo điều chỉnh cổ tức

  February 13, 2024

  Kính gửi khách hàng,

  Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các cổ phiếu thành phần trong chỉ số chứng khoán giao ngay sẽ tạo ra cổ tức. Khi cổ tức được chia, VT Markets sẽ thực hiện chia cổ tức và giảm trừ cho các khách hàng nắm giữ sản phẩm giao dịch sau khi kết thúc ngày trước ngày không hưởng quyền cổ tức.

  Cổ tức của các chỉ số sẽ không được thanh toán / tính phí như một phần bao gồm cùng với phí hoán đổi. Nó sẽ được thực hiện một cách riêng biệt thông qua một bảng sao kê số dư trực tiếp đến tài khoản giao dịch của bạn, nhận xét này sẽ có định dạng sau “Div & Tên sản phẩm & Khối lượng thực”.

  Xin lưu ý các điều chỉnh cụ thể như sau:

  Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo phần mềm MT4/MT5 để biết dữ liệu cụ thể.

  Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].