TÀI LIỆU PHÁP LÝ

Giấy phép của VT Markets được cấp phép và quản lý bởi nhiều cơ quan quản lý quốc tế. Chúng tôi đã cung cấp chi tiết về các tài liệu pháp lý của họ, có thể hữu ích cho bạn trước khi mở tài khoản với chúng tôi.

Bắt đầu giao dịch với VT Markets ngay hôm nay

 • 1

  Đăng ký

  Đăng ký tài khoản giao dịch VT Markets của bạn.
 • 2

  Nạp tiền

  Nạp tiền vào tài khoản của bạn thông qua phương thức thanh toán ưa thích của bạn.
 • 3

  Giao dịch

  Bắt đầu giao dịch trên PC, di động hoặc web.
Giao dịch ngay bây giờ