VT Markets APP

  Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

  Get

  NOTIFICATIONS

  Thông báo nâng cấp máy chủ

  January 18, 2024

  Kính gửi quý khách hàng,

  Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này.

  Thời gian bảo trì :
  Ngày 20 tháng 1 năm 2024 (Thứ Bảy) 02:00-00:00 (GMT+2)

  Xin lưu ý rằng các khía cạnh sau đây có thể bị ảnh hưởng trong quá trình bảo trì:

  1. Báo giá và quản lý giao dịch sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa trên MT5 trong thời gian bảo trì. Bạn sẽ không thể mở các vị thế mới, đóng các vị thế đang mở hoặc thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào đối với giao dịch.

  2. Có thể có chênh lệch giữa giá gốc và giá sau khi bảo trì. Khoảng cách giữa các Lệnh chờ, Cắt lỗ và Chốt lãi sẽ được lấp đầy theo giá thị trường sau khi quá trình bảo trì hoàn tất. Nếu bạn không muốn giữ bất kỳ vị trí mở nào trong quá trình bảo trì, bạn nên đóng vị trí thế trước đó.

  3. Vui lòng tham khảo MT5 để biết thông tin cập nhật mới nhất về thời gian hoàn thành và mở cửa thị trường. Các dịch vụ của chúng tôi sẽ trực tuyến trở lại sau khi quá trình bảo trì hoàn tất.

  Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và hiểu biết về sáng kiến ​​quan trọng này.

  Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].