NOTIFICATIONS

Thông báo nâng cấp máy chủ

January 25, 2024

Kính gửi quý khách hàng,

Là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này.

Thời gian bảo trì :
Ngày 27 tháng 1 năm 2024 (Thứ Bảy) 01:30-03:30 (GMT+2)

Xin lưu ý rằng các khía cạnh sau đây có thể bị ảnh hưởng trong quá trình bảo trì:

1. Cổng thông tin khách hàng và Ứng dụng VT Markets sẽ không khả dụng. Ngoài ra, tất cả các chức năng của họ sẽ bị hạn chế.

2. Tính năng báo giá và quản lý giao dịch trên MT4 và MT5 sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa trong quá trình bảo trì. Bạn sẽ không thể mở các vị thế mới, đóng các vị thế đang mở hoặc thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào đối với giao dịch.

3. Có thể có chênh lệch giữa giá gốc và giá sau khi bảo trì. Khoảng trống giữa các Lệnh chờ, Cắt lỗ và Chốt lời sẽ được lấp đầy theo giá thị trường sau khi quá trình bảo trì hoàn tất. Nếu bạn không muốn giữ bất kỳ vị trí mở nào trong quá trình bảo trì, bạn nên đóng vị trí trước.

4. Vui lòng tham khảo MT4/MT5 để biết thông tin cập nhật mới nhất về thời gian hoàn thành và mở cửa thị trường. Các dịch vụ của chúng tôi sẽ trực tuyến trở lại sau khi bảo trì hoàn tất.

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và hiểu biết về sáng kiến ​​quan trọng này.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].