NOTIFICATIONS

Sửa đổi trên tất cả các Cổ phiếu

February 16, 2024

Kính gửi khách hàng,

Để cung cấp môi trường giao dịch thuận lợi cho khách hàng, VT Markets sẽ sửa đổi cài đặt giao dịch của tất cả Cổ phiếu vào ngày 19 tháng 2 năm 2024:

1. Đòn bẩy của tất cả các sản phẩm Cổ phiếu sẽ được điều chỉnh thành 33:1.

2. 20 Cổ phiếu Hoa Kỳ trước khi đưa ra thị trường trên MT5: Đòn bẩy sẽ là 5:1 trong thời gian 14:00-16:30 và 22:45-23:00; và duy trì tỷ lệ 33:1 trong suốt thời gian giao dịch còn lại.

3. MT5 20 trước thị trường Cổ phiếu Hoa Kỳ: TSLA, NVIDIA, NFLX, META, GOOG, AMAZON, AAPL, ALIBABA, MSFT, SHOP, BOEING, IBM, BAIDU, JPM, EXXON, INTEL, TSM, MCD, ORCL, DISNEY.

Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo; vui lòng tham khảo phần mềm MT4 và MT5 để biết dữ liệu cụ thể.

Vui long lưu ý:

1. Tất cả các thông số kỹ thuật cho Cổ phiếu vẫn giữ nguyên ngoại trừ đòn bẩy trong khoảng thời gian được đề cập.

2. Yêu cầu ký quỹ của giao dịch có thể bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh này. Vui lòng đảm bảo số tiền trong tài khoản của bạn đủ để giữ vị thế trước khi điều chỉnh này.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].