VT Markets APP

Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

Get

NOTIFICATIONS

Thông báo Điều chỉnh trên đồng tiền TRY của Thổ Nhĩ Kỳ

March 25, 2024

Kính gửi khách hàng,

Để ứng phó với biến động thị trường cao sắp tới đối với TRY Forex trong cuộc bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ có những điều chỉnh đối với các sản phẩm này vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Vui lòng kiểm tra thông tin chi tiết bên dưới:

1. Đòn bẩy EURTRY và USDTRY sẽ được điều chỉnh từ 20:1 thành 5:1

2. EURTRY và USDTRY sẽ chỉ đóng cửa có hiệu lực vào ngày 28 tháng 3 năm 2024

Lời nhắc thân thiện:

1. Tất cả các cài đặt sản phẩm vẫn giữ nguyên ngoại trừ những điều chỉnh ở trên.

2. Yêu cầu ký quỹ của giao dịch có thể bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh này. Vui lòng đảm bảo số tiền trong tài khoản của bạn đủ để giữ vị thế trước khi điều chỉnh này.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].