VT Markets APP

  Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

  Get

  NOTIFICATIONS

  Thông báo điều chỉnh giao dịch

  April 4, 2024

  Kính gửi khách hàng,

  Bắt đầu từ ngày 07 tháng 4 năm 2024, giờ giao dịch của một số sản phẩm MT4/MT5 sẽ thay đổi do sự thay đổi Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày sắp tới ở AU.

  Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để nêu rõ các công cụ bị ảnh hưởng:

  Thông tin trên được cung cấp chỉ để tham khảo; vui lòng tham khảo phần mềm MT4/MT5 để biết dữ liệu cụ thể.

  Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].