NOTIFICATIONS

Thông báo Điều chỉnh trên đồng tiền TRY của Thổ Nhĩ Kỳ

April 16, 2024

Kính gửi khách hàng,

Để cung cấp môi trường giao dịch thuận lợi hơn cho khách hàng, VT Markets sẽ có những điều chỉnh cho sản phẩm TRY vào ngày 22 tháng 4 năm 2024.

Vui lòng kiểm tra các chi tiết dưới đây:

1. Đòn bẩy EURTRY và USDTRY sẽ được điều chỉnh từ 5:1 thành 20:1

2. Giao dịch EURTRY và USDTRY sẽ được đặt thành Toàn quyền truy cập, khả dụng cho các vị thế mở/đóng.

Lời nhắc thân thiện:

1. Tất cả các cài đặt sản phẩm vẫn giữ nguyên ngoại trừ những điều chỉnh ở trên.

2. Yêu cầu ký quỹ của giao dịch có thể bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh này.

Vui lòng đảm bảo số tiền trong tài khoản của bạn đủ để giữ vị thế trước khi điều chỉnh này.

Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo, vui lòng tham khảo nền tảng MT4 và MT5 để biết dữ liệu cập nhật.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].