Tuần này: Các thị trường cần tập trung vào Báo cáo việc làm của Mỹ, Tuyên bố về lãi suất của RBA và Tuyên bố về lãi suất của RBNZ

October 2, 2023

Một số thông tin kinh tế quan trọng dự kiến sẽ tác động đến thị trường tài chính trong tuần này. Đáng chú ý, sự chú ý sẽ đổ dồn vào Báo cáo Việc làm của Mỹ, báo cáo lãi suất từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) và báo cáo lãi suất từ Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ). Do khả năng biến động thị trường tăng cao, chúng tôi khuyên các nhà giao dịch nên thận trọng khi tiếp cận các hoạt động giao dịch của mình.

Dưới đây là một số điểm nổi bật thị trường đáng chú ý trong tuần này:

Tuyên bố về lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (ngày 3 tháng 10 năm 2023)

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) duy trì tỷ lệ tiền mặt ở mức 4,1% trong cuộc họp cuối cùng dưới thời Thống đốc Philip Lowe vào tháng 9 năm 2023, kéo dài thời gian tạm dừng lãi suất trong tháng thứ ba liên tiếp.

Dưới thời Thống đốc mới Michele Bullock, các nhà phân tích dự đoán rằng RBA sẽ giữ tỷ lệ tiền mặt ở mức 4,1% sau cuộc họp tiếp theo vào ngày 3 tháng 10.

Tuyên bố về lãi suất của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (ngày 4 tháng 10 năm 2023)

Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) duy trì tỷ lệ tiền mặt chính thức (OCR) ở mức 5,5% trong cuộc họp tháng 8 năm 2023, kéo dài thời gian tạm dừng lãi suất trong tháng thứ hai liên tiếp.

Các nhà phân tích kỳ vọng OCR sẽ duy trì ở mức 5,5% sau cuộc họp sắp tới của ngân hàng trung ương vào ngày 4 tháng 10.

PMI Dịch vụ ISM của Mỹ (4 tháng 10 năm 2023)

PMI Dịch vụ của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) Mỹ  đã tăng từ 52,7 vào tháng 7 năm 2023 lên 54,5 vào tháng 8 năm 2023, mức tăng trưởng lớn nhất trong lĩnh vực dịch vụ trong sáu tháng.

Dữ liệu cập nhật sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 10, các nhà phân tích kỳ vọng chỉ số này sẽ giảm xuống 53,6.

Thay đổi việc làm ở Canada (ngày 6 tháng 10 năm 2023)

39.900 việc làm đã được bổ sung vào nền kinh tế Canada vào tháng 8 năm 2023. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 5,5%, duy trì ở mức như tháng trước.

Số liệu của tháng 9 dự kiến được công bố vào ngày 6 tháng 10, các nhà phân tích dự đoán sẽ có thêm 17.000 việc làm mới. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng nhẹ lên 5,6%.

Báo cáo Việc làm của Mỹ (ngày 6 tháng 10 năm 2023)

187.000 việc làm được bổ sung vào nền kinh tế Mỹ trong tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 3,8%, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2022.

Số liệu của tháng 9 năm 2023 sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 10. Các nhà phân tích dự đoán sẽ có thêm 163.000 việc làm. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ giảm nhẹ xuống 3,7%.