Tuần này: Các thị trường tập trung vào Doanh số bán lẻ của Mỹ và CPI từ New Zealand, Vương quốc Anh và Canada

October 16, 2023

Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ doanh số bán lẻ của Mỹ và báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) từ New Zealand, Canada và Vương quốc Anh trong tuần này, vì những cập nhật này có thể có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường. Hãy thận trọng và cập nhật những diễn biến mới nhất để đảm bảo một tuần giao dịch thành công.

Dưới đây là một số điểm nổi bật thị trường đáng chú ý trong tuần tới:

Chỉ số giá tiêu dùng New Zealand (17 tháng 10 năm 2023) 

Trong quý 2 năm 2023, CPI của New Zealand tăng 1,1%.

Dữ liệu CPI cho quý 3 dự kiến ​​sẽ được công bố vào ngày 17 tháng 10, với các nhà phân tích dự đoán mức tăng 1,9%.

Thay đổi về số lượng người yêu cầu bồi thường ở Vương quốc Anh (17 tháng 10 năm 2023)

Số người yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ở Anh đã tăng thêm 900 người vào tháng 8 năm 2023.

Dữ liệu sắp tới dự kiến ​​sẽ tăng thêm 22.000.

Chỉ số giá tiêu dùng Canada (17 tháng 10 năm 2023)

CPI của Canada tháng 8 năm 2023 tăng 0,4% so với tháng trước.

Các nhà phân tích kỳ vọng số liệu tháng 9 sẽ tăng 0,1%, dự kiến ​​công bố vào ngày 17 tháng 10.

Doanh số bán lẻ tại Mỹ (17 tháng 10 năm 2023) 

Doanh số bán lẻ của Mỹ chứng kiến ​​mức tăng 0,6% so với tháng trước vào tháng 8 năm 2023, vượt qua mức tăng 0,5% được ghi nhận vào tháng 7 năm 2023.

Các nhà phân tích dự đoán dữ liệu trong tháng 9 sẽ tăng 0,3%, dữ liệu này sẽ được công bố vào ngày 17 tháng 10.

Chỉ số giá tiêu dùng Vương quốc Anh (18 tháng 10 năm 2023)

CPI ở Anh giảm xuống 6,7% trong tháng 8 năm 2023 từ mức 6,8% của tháng trước, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2022.

Số liệu CPI kỳ báo cáo tiếp theo dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm xuống mức 6,5%.

Việc làm tại Úc (19 tháng 10 năm 2023)

Việc làm ở Úc tăng thêm 64.900 vào tháng 8 năm 2023, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,7%.

Các nhà phân tích dự đoán rằng số liệu việc làm trong tháng 9 năm 2023 sẽ phản ánh mức tăng 20.900 việc làm, với tỷ lệ thất nghiệp dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức 3,7%. Dữ liệu này dự kiến ​​được phát hành vào ngày 19 tháng 10.

Doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh (20 tháng 10 năm 2023)

Doanh số bán lẻ ở Anh tăng 0,4% trong tháng 8 năm 2023, phục hồi một phần sau mức giảm 1,1% trong tháng 7.

Bộ dữ liệu tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 20 tháng 10, với các nhà phân tích dự đoán mức giảm 0,3%.

Start trading now — click here to create your live VT Markets account.