Tuần này: Công bố lãi suất RBNZ, các chỉ số kinh tế Mỹ được chú ý

February 26, 2024

Khi sắp kết thúc tháng 2 năm 2024, thế giới tài chính chuyển trọng tâm sang một loạt các cập nhật kinh tế quan trọng dự kiến được phát hành. Những báo cáo này, trải dài từ tỷ lệ lạm phát của Nhật Bản đến PMI sản xuất ISM ở Mỹ, sẵn sàng cung cấp những hiểu biết mới về bối cảnh kinh tế toàn cầu. Trong số này, tuyên bố lãi suất của Ngân hàng Dự trữ New Zealand nổi bật là một sự kiện đặc biệt quan trọng. Đây là những gì mong đợi trong tuần tới:

Ngày 27/02/2024: Tỷ lệ lạm phát của Nhật Bản

Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Nhật Bản đã giảm, đạt mức 2,6% vào tháng 12 năm 2023, giảm từ mức 2,8% của tháng trước. Đây là tỷ lệ lạm phát thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Các nhà phân tích hiện đang chú ý đến mức giảm thêm xuống 2,1% vào tháng 1 năm 2024, với dữ liệu dự kiến sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 2. Mức giảm được dự đoán này có thể báo hiệu áp lực lạm phát giảm bớt trong nền kinh tế Nhật Bản, mang lại cái nhìn thoáng qua về sức khỏe kinh tế hiện tại của đất nước.

Ngày 27/02/2024:Báo cáo đơn hàng lâu bền của Mỹ

Tại Mỹ, số lượng đơn đặt hàng mới cho hàng hóa lâu bền được sản xuất không có thay đổi đáng kể trong tháng 12 năm 2023, trái ngược hoàn toàn với mức tăng 5,5% được ghi nhận vào tháng 11. Dự báo cho tháng 1 năm 2024 kém lạc quan hơn, với các nhà phân tích dự đoán mức giảm 4,5%. Dự kiến công bố vào ngày 27 tháng 2, dữ liệu này có thể phản ánh động lực đang thay đổi trong niềm tin của người tiêu dùng và sản xuất của Mỹ.

Ngày 28/02/2024: CPI của Úc

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Úc, một chỉ số chính về lạm phát, đã tăng 3,4% trong năm tính đến tháng 12 năm 2023, giảm tốc so với mức tăng 4,3% được thấy vào tháng 11. Các dự báo cho thấy tỷ lệ này sẽ giảm nhẹ xuống 3,2% vào tháng 1 năm 2024 và số liệu sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 2. Mức tăng trưởng CPI ở mức vừa phải có thể cho thấy áp lực lạm phát đang bắt đầu ổn định ở Úc.

Ngày 28/02/2024: Tuyên bố lãi suất của Ngân hàng Dự trữ New Zealand

Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) trước đó đã giữ tỷ lệ tiền mặt chính thức (OCR) ổn định ở mức 5,5% trong cuộc họp tháng 11. Sự tạm dừng này, nhất quán trong lần thứ tư liên tiếp, đáp ứng kỳ vọng của thị trường. Các nhà phân tích dự đoán rộng rãi rằng RBNZ sẽ duy trì OCR ở mức 5,5% trong cuộc họp ngày 28 tháng 2 sắp tới. Quyết định này được nhiều người chờ đợi vì nó có thể báo hiệu quan điểm của ngân hàng trung ương về điều kiện kinh tế và xu hướng lạm phát của New Zealand.

Ngày 29/02/2024: GDP của Canada 

Tăng trưởng GDP của Canada trong tháng 11 vượt quá mong đợi, tăng 0,2%. Sự cải thiện này diễn ra sau ba tháng tăng trưởng trì trệ. Dự báo cho tháng 12 năm 2023 cho thấy mức tăng thêm 0,3%, với thông báo dự kiến vào ngày 29 tháng 2. Mức tăng trưởng liên tiếp sẽ thể hiện đà phục hồi của nền kinh tế Canada đang được củng cố.

Ngày 29/02/2024: Chỉ số giá PCE cốt lõi của Mỹ

Chỉ số giá PCE cốt lõi ở Mỹ, một thước đo lạm phát quan trọng không bao gồm chi phí thực phẩm và năng lượng, đã tăng nhẹ 0,2% vào tháng 12 năm 2023. Các nhà phân tích hiện đang kỳ vọng mức tăng rõ rệt hơn là 0,4% vào tháng 1 năm 2024, với dữ liệu sắp ra mắt. vào ngày 29 tháng 2. Sự tăng trưởng dự kiến này có thể phản ánh áp lực lạm phát dai dẳng trong các lĩnh vực cốt lõi của nền kinh tế Mỹ.

Ngày 01/03/2024: PMI sản xuất ISM của Mỹ

Chỉ số PMI Sản xuất ISM tại Mỹ có dấu hiệu cải thiện trong tháng 1 năm 2024, đạt 49,1 từ mức 47,1 trong tháng 12, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2022. Dự báo cho tháng 2 vẫn lạc quan, với các nhà phân tích dự đoán chỉ số này sẽ giữ ở mức 49,1. Bản phát hành sắp tới vào ngày 1 tháng 3 sẽ được theo dõi chặt chẽ như một chỉ báo về tình trạng và định hướng của lĩnh vực sản xuất của Mỹ.