Tuần này: Động thái tiếp theo của RBA đang được chú ý

February 5, 2024

Trong bối cảnh năng động của nền kinh tế toàn cầu, các nhà đầu tư và nhà phân tích vẫn thận trọng, tập trung vào các sự kiện then chốt để giải mã quỹ đạo và sự thịnh vượng của các nền kinh tế đa dạng. Hãy cùng đi sâu vào các chỉ số kinh tế quan trọng và các quyết định sắp tới dự kiến ​​vào tháng 2 năm 2024.

PMI Dịch vụ ISM của Mỹ (5 tháng 2 năm 2024)

Sau khi bất ngờ giảm xuống 50,6 vào tháng 12 năm 2023, Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) Dịch vụ ISM của Mỹ đã phản ánh mức thấp nhất trong 7 tháng. Các nhà phân tích đang chú ý đến dữ liệu tháng 1 năm 2024, dự kiến ​​được công bố vào ngày 5 tháng 2 năm 2024, với kỳ vọng về mức tăng trở lại 52,0. Bản công bố này sẽ đóng vai trò là thước đo quan trọng về sức khỏe của ngành dịch vụ Mỹ và những tác động tiềm tàng của nó đối với nền kinh tế rộng lớn hơn.

Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (ngày 6 tháng 2 năm 2024)

Sau khi duy trì lãi suất tiền mặt ở mức 4,35% trong cuộc họp cuối cùng năm 2023, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) dự kiến ​​sẽ duy trì mức lãi suất hiện tại vào ngày 6 tháng 2 năm 2024. Quyết định này sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị về lập trường chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương và đánh giá của nó điều kiện kinh tế ở Úc.

Thay đổi việc làm hàng quý ở New Zealand (7 tháng 2 năm 2024)

Sau khi trải qua mức giảm 0,2% trong quý 3 năm 2023, sau khi tăng 1% trong quý trước, bối cảnh việc làm của New Zealand đang được xem xét kỹ lưỡng. Các nhà phân tích háo hức chờ đợi dữ liệu việc làm quý 4 năm 2023 được công bố vào ngày 7 tháng 2 năm 2024, dự đoán mức giảm thêm 0,3%. Báo cáo này sẽ nêu bật các xu hướng trên thị trường lao động New Zealand, cung cấp thông tin quan trọng cho dự báo kinh tế.

Thay đổi việc làm ở Canada (ngày 9 tháng 2 năm 2024)

Với việc việc làm ở Canada tăng 0,1 nghìn vào tháng 12 năm 2023, sau mức tăng đáng chú ý là 24,9 nghìn vào tháng 11, trọng tâm hiện chuyển sang dữ liệu việc làm tháng 1 năm 2024, dự kiến ​​vào ngày 9 tháng 2 năm 2024. Các nhà phân tích đang dự đoán 5 nghìn việc làm sẽ giảm, đưa ra hiểu biết sâu sắc về khả năng phục hồi của thị trường lao động Canada và khả năng thích ứng của nó với điều kiện kinh tế.