Tuần này: Mọi sự chú ý đổ dồn vào Tuyên bố Tỷ giá của BOC và Tuyên bố Tỷ giá của ECB

October 23, 2023

Một số sự kiện quan trọng dự kiến ​​​​sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính trong tuần này, bao gồm các quyết định về lãi suất từ ​​Ngân hàng Canada (BOC) và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Vì lý do này, chúng tôi khuyến nghị các nhà giao dịch nên thận trọng trong quá trình chuẩn bị giao dịch, lưu ý đến khả năng biến động thị trường gia tăng.

Dưới đây là một số điểm nổi bật chính cần chú ý trong tuần:

Thay đổi về số lượng người yêu cầu bồi thường ở Vương quốc Anh (24 tháng 10 năm 2023) 

Số người yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ở Anh đã tăng thêm 900 người vào tháng 8 năm 2023.

Số liệu cập nhật sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 10, với các nhà phân tích dự đoán con số này sẽ tăng thêm 2.300. 

PMI Sản xuất Flash của Đức, Anh và Mỹ (24 tháng 10 năm 2023)

Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) trong lĩnh vực sản xuất của Đức đã tăng từ 39,1 vào tháng 8 năm 2023 lên 39,6 vào tháng 9 năm 2023. Trong khi đó, PMI sản xuất của Anh trong cùng kỳ đã tăng từ 43 lên 44,3. Cuối cùng, PMI sản xuất của Mỹ trong cùng kỳ đã tăng từ 47,9 lên 49,8.

Số liệu cập nhật sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 10, với các nhà phân tích kỳ vọng PMI sản xuất là 40,1 ở Đức, 44,7 ở Anh và 49,5 ở Mỹ.

PMI Dịch vụ Flash cho Đức, Anh và Hoa Kỳ (24 tháng 10 năm 2023)

PMI dịch vụ của Đức đã tăng từ 47,3 vào tháng 8 năm 2023 lên 50,3 vào tháng 9 năm 2023. Ngược lại, PMI dịch vụ của Anh giảm từ 49,5 xuống 49,3 trong giai đoạn này, trong khi PMI dịch vụ của Mỹ cũng giảm từ 50,5 xuống 50,1 trong cùng thời kỳ.

Các nhà phân tích dự báo PMI dịch vụ cho tháng 10 năm 2023 như sau: 50,1 đối với Đức, 49,4 đối với Anh và 49,9 đối với Mỹ.

Chỉ số giá tiêu dùng Úc (25 tháng 10 năm 2023)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Úc đã tăng 5,2% trong tháng 8 năm 2023, tăng so với mức tăng 4,9% được ghi nhận vào tháng 7 năm 2023.

Các nhà phân tích đang kỳ vọng tốc độ tăng trưởng là 5,4% vào tháng 9 năm 2023, với số liệu cập nhật sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 10.

Tuyên bố Tỷ giá của Ngân hàng Canada (ngày 25 tháng 10 năm 2023)

BOC duy trì mục tiêu lãi suất qua đêm ở mức 5% trong cuộc họp tháng 9 năm 2023, đánh dấu một lần tạm dừng khác trong chu kỳ thắt chặt của mình. Ngân hàng chỉ ra rằng các quyết định lãi suất trong tương lai sẽ phụ thuộc vào các chỉ số kinh tế gần đây nhất.

Báo cáo lãi suất tiếp theo dự kiến ​​sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 10, với các nhà phân tích kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức 5%.

Tỷ lệ tái cấp vốn chính của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (26 tháng 10 năm 2023)

Trong cuộc họp tháng 9 năm 2023, ECB đã tăng lãi suất tái cấp vốn chính thêm 25 điểm cơ bản lên 4,5%. Quyết định tăng lãi suất đã gây tranh cãi gay gắt giữa các thành viên ECB, với biên bản cuộc họp tiết lộ rằng họ bị chia rẽ bởi những cân nhắc mang tính chiến thuật.

Các nhà phân tích kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ duy trì tỷ lệ 4,5% sau cuộc họp sắp tới vào ngày 26 tháng 10.

GDP tạm ứng của Mỹ (26 tháng 10 năm 2023) 

Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 2,1% trong quý 2 năm 2023, giảm nhẹ so với mức tăng trưởng 2,2% trong quý 1 năm 2023.

Dữ liệu cho quý 3 năm 2023 dự kiến ​​​​được công bố vào ngày 26 tháng 10, với các nhà phân tích dự đoán tốc độ tăng trưởng là 4,3%.

Chỉ số giá PCE cốt lõi của Mỹ (27 tháng 10 năm 2023)

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) của Mỹ, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,1% so với tháng trước vào tháng 8 năm 2023. Đây là mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 11 năm 2020.

Dữ liệu cho tháng 9 năm 2023 dự kiến ​​​​được công bố vào ngày 27 tháng 10, với các nhà phân tích kỳ vọng mức tăng trưởng là 0,3%.

Start trading now — click here to create your live VT Markets account.