Tuần này: Thị trường tập trung vào báo cáo lãi suất từ ba Ngân hàng Trung Ương.

January 22, 2024

Các quyết định gần đây của các Ngân hàng trung ương đã ảnh hưởng đáng kể đến thị trường toàn cầu. Vào tháng 12 năm 2023, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Ngân hàng Trung ương Canada duy trì các mức lãi suất chủ chốt, trong khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) duy trì lãi suất cao trong nhiều năm để chống lạm phát. Các nhà phân tích mong đợi những biện pháp này sẽ tiếp tục. Các chỉ số kinh tế chính, bao gồm dữ liệu ngành sản xuất và dịch vụ, GDP và số liệu lạm phát, sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về triển vọng thị trường trong ngắn hạn.

Báo cáo lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (ngày 23 tháng 1 năm 2024)

Trong cuộc họp cuối cùng của năm, Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đã nhất trí quyết định duy trì lãi suất ngắn hạn chủ chốt ở mức -0,1% và lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 0%. Các nhà phân tích dự đoán rằng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất hiện tại trong cuộc họp sắp tới vào ngày 23 tháng 1 năm 2024.

Báo cáo lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada (ngày 24 tháng 1 năm 2024)

Vào tháng 12 năm 2023, Ngân hàng Trung ương Canada giữ lãi suất qua đêm ở mức 5%, đánh dấu cuộc họp thứ ba liên tiếp không thay đổi lãi suất. Các nhà phân tích dự đoán mức độ hiện tại sẽ tiếp tục.

Báo cáo lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ngày 25 tháng 1 năm 2024)

Tại Liên minh Châu Âu, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã duy trì lãi suất ở mức cao nhất trong nhiều năm trong cuộc họp thứ hai liên tiếp vào tháng 12 năm 2023. Điều này bao gồm việc báo hiệu việc sớm kết thúc kế hoạch mua trái phiếu còn lại như một phần trong nỗ lực chống lạm phát cao. Các nhà phân tích đang mong đợi sự tiếp tục của các mức lãi suất này tại cuộc họp sắp tới của ECB vào ngày 25 tháng 1 năm 2024.

PMI Sản xuất Flash (ngày 24 tháng 1 năm 2024)

Chuyển sang các chỉ số kinh tế, Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) sản xuất của Đức đã tăng từ 42,6 lên 43,3 trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2023. Ngược lại, Vương quốc Anh và Mỹ chứng kiến chỉ số PMI sản xuất giảm, lần lượt từ 47,2 xuống 46,2 và 49,40 xuống 47,90. Dự báo vào ngày 24 tháng 1 năm 2024, cho thấy chỉ số PMI sản xuất dự kiến là 43,7 đối với Đức, 46,7 đối với Vương quốc Anh và 47,6 đối với Mỹ

PMI Dịch vụ Flash (ngày 24 tháng 1 năm 2024)

Chuyển sang lĩnh vực dịch vụ, Đức đã chứng kiến sự sụt giảm PMI từ 49,6 xuống 49,3 trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2023. Trong cùng thời gian đó, PMI dịch vụ của Vương quốc Anh tăng từ 50,9 lên 53,4 và Mỹ chứng kiến PMI dịch vụ tăng từ 50,8 đến 51,4. Dự báo vào ngày 24 tháng 1 năm 2024, đề xuất PMI dịch vụ dự kiến là 49,1 đối với Đức, 53,0 đối với Vương quốc Anh và 51,0 đối với Mỹ.

Bản thảo GDP của Mỹ (25 tháng 1 năm 2024)

Tại Mỹ, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 4,9% trong quý 3 năm 2023, thấp hơn một chút so với ước tính thứ hai là 5,2% nhưng phù hợp với mức 4,9% được báo cáo ban đầu trong ước tính trước. Trước khi công bố GDP quý 4 vào ngày 25 tháng 1 năm 2024, các nhà phân tích dự đoán tốc độ tăng trưởng sẽ chậm hơn ở mức 2%.

Chỉ số giá PCE cốt lõi của Mỹ (26 tháng 1 năm 2024)

Cuối cùng, trong lãnh vực lạm phát, giá PCE lõi ở Mỹ, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, đã ghi nhận mức tăng 0,1% so với tháng trước vào tháng 11 năm 2023. Với dữ liệu cho tháng 12 năm 2023 sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 1 năm 2024, các nhà phân tích cho rằng dự báo tăng trưởng 0,2%.