VT Markets APP

Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

Get

NOTIFICATIONS

Thông báo nâng cấp máy chủ

June 30, 2023

Kính gửi quý khách hàng,

Là một phần trong cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng của chúng tôi, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này.

Giờ bảo trì: Ngày 1 tháng 7 năm 2023 (Thứ Bảy) 02:00 – 08:00 (GMT+3)

Xin lưu ý rằng các khía cạnh sau đây có thể bị ảnh hưởng trong quá trình bảo trì:

1. Tính năng báo giá trên Cổng thông tin khách hàng sẽ tạm thời không khả dụng. Bạn sẽ không thể mở các vị trí mới hoặc đóng các vị trí hiện có.

2. Có thể có chênh lệch giữa giá gốc và giá sau khi bảo trì. Khoảng cách giữa các Lệnh chờ, Cắt lỗ và Chốt lãi sẽ được điều chỉnh theo giá thị trường sau khi quá trình bảo trì hoàn tất.

3. Vui lòng tham khảo MT4/MT5 để biết thông tin cập nhật mới nhất về thời gian hoàn thành và mở cửa thị trường. Các dịch vụ của chúng tôi sẽ trực tuyến trở lại sau khi quá trình bảo trì hoàn tất.

4. Xin lưu ý rằng trong thời gian bảo trì khách hàng có thể không vào lệnh trên MT4/MT5 hoặc có thể không đăng nhập được.

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và thông cảm cho quá trình này.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].