NOTIFICATIONS

Thông báo điều chỉnh thời gian giao dịch chỉ số VT Markets

September 13, 2023

Kính gửi khách hàng,

Để cung cấp môi trường giao dịch tốt hơn phù hợp với điều kiện thị trường, VT Markets sẽ điều chỉnh thời gian giao dịch của CHINA50 vào ngày 18 tháng 9 năm 2023.

Vui lòng tìm bảng dưới đây để biết thêm thông tin:

Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo, vui lòng tham khảo phần mềm MT4/MT5 để biết dữ liệu cụ thể.

Vui lòng lưu ý:

Các thông số kỹ thuật còn lại vẫn giữ nguyên ngoại trừ thời gian giao dịch.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].