NOTIFICATIONS

VT Markets Thông báo Sửa đổi đối với Cổ phiếu Mỹ

September 26, 2023

Kính gửi quý khách hàng,

Để cung cấp môi trường giao dịch thuận lợi cho khách hàng, VT Markets sẽ sửa đổi cài đặt giao dịch của một số Cổ phiếu Mỹ trên MT5 vào ngày 2 tháng 10 năm 2023:

1. Mở phiên giao dịch Trước giờ mở cửa: 14:05-16:30.

2. Cổ phiếu áp dụng: TSLA, NVIDIA, NFLX, META, GOOG, AMAZON, AAPL, ALIBABA, MSFT, SHOP, BOEING, IBM, BAIDU, JPM, EXXON, INTEL, TSM, MCD, ORCL, DISNEY

3. Nền tảng áp dụng: MT5

Để cung cấp một môi trường giao dịch tốt hơn với rủi ro thấp hơn, chúng tôi sẽ điều chỉnh đòn bẩy của các vị thế đối với các Cổ phiếu trên như sau:

1. Đòn bẩy của các vị thế được mở trong khoảng thời gian 14:05-16:30 và 22:45-23:00 sẽ là 1:5. Khi chuyển sang thời gian 16:30, đòn bẩy của các vị thế này sẽ được thay đổi thành đòn bẩy ban đầu và giữ nguyên cho đến khi đóng vị thế.

2. Số tiền ký quỹ đã sử dụng sẽ được tính toán lại khi đòn bẩy của vị thế được sửa đổi.

3. Đòn bẩy của các vị thế được mở trong khoảng thời gian 16:30-22:45 sẽ vẫn như ban đầu.

Ghi chú: Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Dữ liệu khớp lệnh thực tế phải tuân theo các con số trên MT5.

Vui lòng lưu ý:

1. Tất cả các thông số kỹ thuật khác của Cổ phiếu được đề cập đều không thay đổi.

2. So với phiên giao dịch chính, rủi ro của giao dịch Trước giờ mở cửa bao gồm: Chênh lệch lớn hơn, thanh khoản thấp hơn và biến động cao hơn

3. Thời gian trên là giờ máy chủ, GMT+3.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected]