NOTIFICATIONS

Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ

October 30, 2023

Khách hàng thân mến,

Xin vui lòng lưu ý những điều chỉnh giao dịch đối với các sản phẩm sau do ảnh hưởng của các ngày lễ quốc tế:

Lưu ý: Dấu gạch ngang (-) thể hiện giờ giao dịch bình thường.

Số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo phần mềm MT4 / MT5 để biết số liệu cụ thể.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].