NOTIFICATIONS

Sửa đổi trên tất cả các Cổ phiếu

November 7, 2023

Kính gửi khách hàng,

Để cung cấp môi trường giao dịch thuận lợi cho khách hàng, VT Markets sẽ sửa đổi cài đặt giao dịch của Tất cả Cổ phiếu trên MT5 vào ngày 13 tháng 11 năm 2023:

1. Điều chỉnh: Các vị thế mới được mở trong vòng 30 phút trước khi thị trường đóng cửa và sau khi thị trường mở cửa sẽ bắt đầu với đòn bẩy 1:5. Sau khoảng thời gian được đề cập, đòn bẩy sẽ được khôi phục về mức đòn bẩy ban đầu và sẽ không được điều chỉnh về mức 1:5.

2. Sản phẩm: Cổ phiếu CFD của EU, Anh, HK và Mỹ

3. Nền tảng: MT5

Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo, vui lòng tham khảo phần mềm MT5 để biết dữ liệu cụ thể.

Vui lòng lưu ý:

1. Tất cả thông số kỹ thuật cho Cổ phiếu CFD vẫn giữ nguyên ngoại trừ đòn bẩy trong khoảng thời gian được đề cập.

2. Yêu cầu ký quỹ của giao dịch có thể bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh này. Vui lòng đảm bảo số tiền trong tài khoản của bạn đủ để giữ vị thế trước khi điều chỉnh này.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].