NOTIFICATIONS

Thông báo điều chỉnh đối với các Cổ phiếu

January 3, 2024

Kính gửi khách hàng,

Để cung cấp môi trường giao dịch thuận lợi cho khách hàng, VT Markets sẽ sửa đổi cài đặt giao dịch của tất cả CFD cổ phiếu vào ngày 8 tháng 1 năm 2024:

1. Đòn bẩy của tất cả các sản phẩm Cổ phiếu Mỹ sẽ được điều chỉnh thành 20:1.

2. Sản phẩm MT5 All Shares: Các vị thế mới được mở trong vòng 30 phút trước khi thị trường đóng cửa và sau khi thị trường mở cửa sẽ bắt đầu với đòn bẩy 5:1. Sau khoảng thời gian được đề cập, đòn bẩy sẽ trở lại mức đòn bẩy ban đầu và sẽ không được điều chỉnh về mức 5:1.

Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo; vui lòng tham khảo phần mềm MT4 và MT5 để biết dữ liệu cụ thể.

Vui long lưu ý:

1. Tất cả thông số kỹ thuật cho cổ phiếu CFD vẫn giữ nguyên ngoại trừ đòn bẩy trong khoảng thời gian được đề cập.

2. Yêu cầu ký quỹ của giao dịch có thể bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh này. Vui lòng đảm bảo số tiền trong tài khoản của bạn đủ để giữ vị thế trước khi điều chỉnh này.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].