VT Markets APP

Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

Get

NOTIFICATIONS

Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ (đã được cập nhật)

February 14, 2024

Kính gửi khách hàng,

Bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ quốc tế, giờ giao dịch của một số sản phẩm của VT Markets sẽ được điều chỉnh. Vui lòng kiểm tra liên kết sau để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng còn lại:

Thông báo về việc điều chỉnh giao dịch trong kỳ nghỉ lễ (đã được cập nhật)

Lưu ý: Dấu gạch ngang (-) biểu thị giờ giao dịch bình thường.

Nhắc nhở thân thiện:
Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo, vui lòng tham khảo phần mềm MT4/MT5 để biết dữ liệu cụ thể.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].