NOTIFICATIONS

Thông báo điều chỉnh thời gian theo mùa Tiết kiệm ánh sáng ban ngày

March 5, 2024

Kính gửi khách hàng,

Việc điều chỉnh DST sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 3.

Hãy xem xét kỹ dưới đây:
Phiên giao dịch của một số sản phẩm trên MT4/MT5 sẽ được thay đổi như sau.

Vui lòng tìm bảng dưới đây để biết thêm thông tin.

Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo phần mềm MT4/MT5 để biết dữ liệu cụ thể.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].