NOTIFICATIONS

Thông báo nâng cấp máy chủ

March 7, 2024

Kính gửi quý khách hàng,

Là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ đáng tin cậy nhất cho khách hàng, máy chủ sẽ được bảo trì vào cuối tuần này.

Thời gian bảo trì :
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 (Chủ nhật) 07:00 – 14:00 (GMT+2)

Xin lưu ý rằng các khía cạnh sau đây có thể bị ảnh hưởng trong quá trình bảo trì:

1. Để phù hợp với việc điều chỉnh giờ mùa hè, sau khi hoàn thành bảo trì nâng cấp này, thời gian hệ thống sẽ chuyển từ GMT+2 ban đầu sang GMT+3.

2. Việc báo giá và quản lý giao dịch sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa trong quá trình bảo trì. Bạn sẽ không thể mở các vị thế mới, đóng các vị thế đang mở hoặc thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào đối với giao dịch.

3. Có thể có chênh lệch giữa giá gốc và giá sau khi bảo trì. Khoảng trống giữa các Lệnh chờ, Cắt lỗ và Chốt lời sẽ được lấp đầy theo giá thị trường sau khi quá trình bảo trì hoàn tất. Nếu bạn không muốn giữ bất kỳ vị trí mở nào trong quá trình bảo trì, bạn nên đóng vị trí trước.

4. Vui lòng tham khảo MT4/MT5 để biết thông tin cập nhật mới nhất về thời gian hoàn thành và mở cửa thị trường. Các dịch vụ của chúng tôi sẽ trực tuyến trở lại sau khi bảo trì hoàn tất.

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và hiểu biết về sáng kiến quan trọng này.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected]