Week Ahead

13 May 2024
Tuần này: CPI tháng Tư dự kiến không đạt mục tiêu

Khi chúng ta đến gần hơn với ngày công bố CPI vào ngày 15 tháng 5 năm 2024, các nhà đầu tư trên thị trường đang nhận thức được khả năng dữ liệu này ảnh hưởng đến các chính sách …

8 May 2024
Tuần này: Lạc quan thị trường được thúc đẩy bởi báo cáo lợi nhuận của Mỹ bất ngờ

Tuần này, thị trường tài chính đã thể hiện sự kiên cường, đặc biệt là rõ rệt trong các cổ phiếu của Mỹ nhờ một mùa báo cáo lợi nhuận ấn tượng – mạnh nhất trong gần hai năm qua. …

29 April 2024
Tuần tới: Ngành sản xuất của Trung Quốc sẽ được xem xét lại, nhiều dữ liệu PMI từ Mỹ

Tuần trước, thị trường tài chính toàn cầu chứng kiến nhiều biến động, với thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ vào lợi nhuận mạnh mẽ từ các ông lớn công nghệ như Tesla, Microsoft và Alphabet. Những khoản …

18 March 2024
Weekly Market Outlook: Navigating through Central Bank policies and economic forecasts 

As we approach another pivotal week in financial markets, our focus turns sharply to the Federal Reserve’s upcoming policy decisions and their potential impact on global markets. In light of recent developments and forward-looking economic indicators, here is VT Markets’ …

4 March 2024
Weekly Market Outlook: Navigating through economic indicators and Central Bank policies 

As we step into the week commencing March 4th, anticipation fills the financial sphere for a flurry of significant economic disclosures. Investors and policymakers alike brace themselves for a cascade of reports set to influence the Federal Reserve’s trajectory leading …

26 February 2024
Week ahead: RBNZ rate, US economic indicators eyed

As we approach the end of February 2024, the financial world turns its focus towards a series of crucial economic updates slated for release. These reports, spanning from Japan’s inflation rates to the ISM Manufacturing PMI in the United States, …

19 February 2024
Week ahead: Eyes on FOMC meeting minutes 

As we delve into the economic calendar for the upcoming week, several pivotal events and data releases promise to provide insight into the global economic landscape. From inflation figures to central bank deliberations and purchasing managers’ indices (PMIs), market participants …

13 February 2024
Week ahead: week of economic revelations 

As the markets recalibrate from the recent rate and dollar surge, all eyes this week turn to the US CPI and retail sales data for January, potentially marking a pivotal moment for future rate adjustments. With the Federal Reserve’s rate …

5 February 2024
Week Ahead: RBA’s next move is in the spotlight

In the dynamic landscape of the global economy, investors and analysts remain vigilant, focusing on pivotal events to decipher the trajectory and well-being of diverse economies. Let’s delve into the significant economic indicators and upcoming decisions slated for February 2024. …

29 January 2024
Week Ahead: Focus on Fed Rate decision and Non-Farm Payroll data

Looking ahead from the final week of January, traders and investors are gearing up for a bustling week filled with significant economic events. These developments are poised to shape market dynamics, with a particular focus on inflation trends, economic growth …